Technologie

 

Łączenie wzdłużne drewna na mikrowczepy

Wykorzystanie zalet drewna i eliminacja większości jego wad skłania do stosowania w wyrobach drewna klejonego. Obok znanego od dawna sklejania listew w płyty znaczenia nabiera łączenie elementów wzdłuż oraz na grubość, z wielu warstw. Te technologie wdrożyła w swojej produkcji nasza firma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewno na długo ładne

Elementy architektury ogrodowej wykonane z drewna - materiału organicznego, są narażone na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych, pleśni, grzybów oraz owadów. Wszystkie te czynniki z różną intensywnością wpływają na estetykę i wytrzymałość materiału drzewnego. Dlatego niezbędnym jest zastosowanie skutecznych metod minimalizujących oddziaływanie tych negatywnych zjawisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPREGNACJA CIŚNIENIOWA - najskuteczniejsza metoda zabezpieczania drewna

Gotowe wyroby architektury ogrodowej poddawane są intensywnej obróbce ciśnieniowej (próżnia i ciśnienie rzędu kilku atm.) przy udziale środka impregnującego. Metoda ta zapewnia głębokie wnikanie impregnatu, nawet do kilku centymetrów. Tak zabezpieczone przez nas wyroby poddane ciągłemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych potrafią przetrwać ponad 20 lat. Ten rodzaj impregnacji jest szczególnie zalecany w przypadkach kiedy elementy architektury ogrodowej mają bezpośrednią styczność z gruntem.

IMPREGNACJA ZANURZENIOWA - optymalna metoda przedłużenia żywotności drewna

Wyroby drzewne poddawane są zanurzeniu w środku impregnującym na okres kilka godzin. Tym sposobem uzyskujemy wniknięcie roztworu impregnującego na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów. Metoda ta z powodzeniem jest stosowana w przypadkach kiedy wyroby drzewne nie są narażone na ciągły kontakt z wilgocią.

IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA - metoda podniesienia estetyki i dopasowania kolorystycznego

Metoda ta polega na naniesieniu na powierzchnię drewna poprzez malowanie warstwy ochronnej nadającej jednocześnie wymagane wybarwienie. Impregnacja ta w połączeniu z jedną z wcześniej opisanych metod daje największe efekty w zakresie przedłużenia okresu używalności jak również podniesienia walorów estetycznych. Często stosowana jest jako metoda na odświeżenie już używanych elementów architektury ogrodowej, które wcześniej zostały impregnowane ciśnieniowo lub zanurzeniowo i w wyniku upływu czasu w sposób naturalny zmieniły barwę lub uległy zabrudzeniu.


W przypadku konieczności montażu elementów architektury ogrodowej do istniejących już utwardzonych powierzchni stosujemy zasadniczo dwie metody. Pierwsza z nich polega na wywierceniu w podłożu otworu średnicy około 30mm, a następnie wklejeniu (np. zaprawa do płytek ceramicznych) kotwy typ U (lndex 01617, 01639). Druga metoda to zastosowanie stopy słupa (lndex 02317, 02339, 02367, 02389) lub podstawy kwadratowej (lndex 01417, 01429). Elementy te mocujemy do podłoża za pomocą wkrętów i kołków plastikowych lub dybli stalowych.

Do montażu wcześniej projektowanego ogrodzenia wykorzystujemy kotwy typu H (lndex 02117, 02139), które w momencie wylewania podłoża lub fundamentu umieszczamy w betonie. Metoda ta zapewnia największą sztywność konstrukcji, szczególnie zalecana przy budowaniu długich płotów z wykorzystaniem elementów o znacznym wypełnieniu (np. płot deskowy 10301, 10303, 10302, 10304).

Montaż elementów ogrodzeniowych i pergoli w terenie nieutwardzonym odbywa się z zastosowaniem kotwy słupka wbijanej (lndex 01317, 01337, 01359, 01399). Szerokość kotwy dobieramy w zależności od przekroju stosowanych słupków natomiast jej długość w zależności od gęstości gruntu i przewidywanego naporu występujących wiatrów. Wbijanie kotwy należy poprzedzić wbiciem pręta lub cienkiej rury, co ułatwi wbicie samej kotwy i uchroni nas przed jej uszkodzeniem o kamienie lub korzenie znajdujące się w gruncie.

Wbijanie kotwy wykonujemy z wykorzystaniem kantówki o przekroju montowanych słupków i długości około 1 metra. Podczas wbijania za pomocą poziomicy bieżąco sprawdzamy pion. Kotwę należy wbić na taką głębokość aby jej część montażowa wystawała około 5 cm nad powierzchnię gruntu. Słupek łączymy z kotwą za pomocą nierdzewnych śrub zamkowych.

Pliki do ściągnięcia

szybkie menu

napisz do nas

jak trafić

stat4u